Pre Loader

Уведомление до клиентите на УД Златен Лев Капитал ЕАД

//Уведомление до клиентите на УД Златен Лев Капитал ЕАД

Уважаеми клиенти,

С оглед надлежното изпълнение на задълженията ни по законодателството, касаещо дейността ни като управляващо дружество, най-учтиво Ви каним да посетите нашия офис в гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет.1, с цел актуализация на клиентската база данни.

С уважение,

Ръководството на УД Златен Лев ЕАД