Pre Loader

Finance

/Finance
Огнян Георгиев

Огнян Георгиев / Преседател на СД

Величка Сахакян

Величка Сахакян / Член на СД

Румен Панайотов

Румен Панайотов / Изпълнителен Директор

Мариела Попова

Мариела Попова / Ръководител отдел Нормативно съответствие

Тодор Тодоров

Тодор Тодоров / Прокурист и Инвестиционен консултант