Pre Loader

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Цени на дял ДФ Златен Лев

Определени на дата: 17.01.2020г.*

Нетна ст/ст Емисионна ст/ст Обратно изкупуване
5,7620 5,7793 5,7447
*Валидна за поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на договорния фонд, подадени към предходния работен ден.

Цени на дял ДФ Златен лев Индекс 30

Определени на дата: 17.1.2020г.*

Нетна ст/ст Емисионна ст/ст Обратно изкупуване
1,4246 1,4388 1,4210
*Валидна за поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на договорния фонд, подадени към предходния работен ден.

0

Договорни фонда

0

Години управление

0

млн. лв. aктиви под управление

0

Клиенти

Новини