Pre Loader

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Цени на дял ДФ Златен Лев

Определени на дата: 02.12.2019г.*

Нетна ст/ст Емисионна ст/ст Обратно изкупуване
5,7404 5,7576 5,7232
*Валидна за поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на договорния фонд, подадени към предходния работен ден.

Цени на дял ДФ Златен лев Индекс 30

Определени на дата: 02.12.2019г.*

Нетна ст/ст Емисионна ст/ст Обратно изкупуване
1,2914 1,3043 1,2882
*Валидна за поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на договорния фонд, подадени към предходния работен ден.

0

Договорни фонда

0

Години управление

0

млн. лв. aктиви под управление

0

Клиенти

Новини

ДФ Златен лев в топ 3 по доходност за 2022г.

На традиционната годишна класация на Investor.bg за най-успешните колективни инвестиционни схеми в България на Investor Finance Forum, беше представена класацията за най-доходоносните взаимни фондове за 2022 година.  ДФ Златен лев бе отличен на трето място в категорията „Фонд в акции – България“ .        

Съобщение относно начин за контакт с нас

Уважаеми настоящи и бъдещи инвеститори на фондовете управлявани от  УД Златен Лев Капитал ЕАД, моля за контакт с нас да използвате нарочната форма предвидена на сайта ни  в раздел КОНТАКТИ, за да бъдете сигурни, че вашият имейл няма как да остане незабелязан сред всички останали.

Уведомление до клиентите на УД Златен Лев Капитал ЕАД

Уважаеми клиенти, С оглед надлежното изпълнение на задълженията ни по законодателството, касаещо дейността ни като управляващо дружество, най-учтиво Ви каним да посетите нашия офис в гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет.1, с цел актуализация на клиентската база данни. С уважение, Ръководството на УД Златен Лев ЕАД