Pre Loader

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

ДО КЛИЕНТИТЕ НА:

УД „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ EАД

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми клиенти,

Във връзка с усложнената обстановка в страната, предизвикана от наличието на COVID-19 (коронавирус) и по повод на обявеното извънредно положение в Република България, бихме искали да ви уведомим, че сме осигурили непрекъснатост на дейността, като в същото време сме взели съответните мерки за безопастност на нашите клиенти и служители.

В тази връзка ви информираме,че считано от 16.03.2020г.до 30.05.2020г. ще обслужваме клиенти само с предварително уговорен час. При възможност, препоръчваме подаването на поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове, и приложимите към тях документи да извършвате дистанционно посредством квалифициран електронен подпис (КЕП).

Призоваваме ви за проява на отговорност и разбиране.

УД Златен Лев Капитал ЕАД
16.03.2020г.

Цени на дял ДФ Златен Лев

Определени на дата: 28.05.2020г.*

Нетна ст/ст Емисионна ст/ст Обратно изкупуване
5,6083 5,6251 5,5915
*Валидна за поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на договорния фонд, подадени към предходния работен ден.

Цени на дял ДФ Златен лев Индекс 30

Определени на дата: 28.05.2020г.*

Нетна ст/ст Емисионна ст/ст Обратно изкупуване
1,2741 1,2868 1,2709
*Валидна за поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на договорния фонд, подадени към предходния работен ден.

0

Договорни фонда

0

Години управление

0

млн. лв. aктиви под управление

0

Клиенти

Новини

Уведомление до клиентите на УД Златен Лев Капитал ЕАД

Уважаеми клиенти, С оглед надлежното изпълнение на задълженията ни по законодателството, касаещо дейността ни като управляващо дружество, най-учтиво Ви каним да посетите нашия офис в гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет.1, с цел актуализация на клиентската база данни. С уважение, Ръководството на УД Златен Лев ЕАД