Pre Loader

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

ДО КЛИЕНТИТЕ НА:

УД „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ EАД

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми клиенти,

Във връзка с приетите изменения в Закона за здравето и въведената от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка в страната, бихме искали да Ви уведомим, че „Златен лев капитал“ ЕАД ще обслужва своите клиенти и контрагенти при спазване на наложените противоепидемични мерки, като в същото време осигурява непрекъснатост на дейността си.  В тази връзка, в случай, че Ви се налага да посетите офиса ни, с оглед да се избегне струпването на хора, молим това да става само след предварително уговорена среща. В офисът ни ще бъдат допускани само клиенти, носещи предпазни средства. Срещите ще бъдат осъществявани при нормативно установената физическа дистанция.

Наложените ограничения са свързани с мерките по предотвратяване на разпространението на COVID-19 и целят безопасност в отношенията с нашите клиенти, контрагенти и служители.

Предварително благодарим за разбирането!

УД Златен Лев Капитал ЕАД

Цени на дял ДФ Златен Лев

Определени на дата: 02.12.2019г.*

Нетна ст/ст Емисионна ст/ст Обратно изкупуване
5,7404 5,7576 5,7232
*Валидна за поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на договорния фонд, подадени към предходния работен ден.

Цени на дял ДФ Златен лев Индекс 30

Определени на дата: 02.12.2019г.*

Нетна ст/ст Емисионна ст/ст Обратно изкупуване
1,2914 1,3043 1,2882
*Валидна за поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на договорния фонд, подадени към предходния работен ден.

0

Договорни фонда

0

Години управление

0

млн. лв. aктиви под управление

0

Клиенти

Новини

Съобщение относно начин на контакт с нас

Уважаеми настоящи и бъдещи инвеститори на фондовете управлявани от  УД Златен Лев Капитал ЕАД, моля за контакт с нас да използвате нарочната форма предвидена на сайта ни  в раздел КОНТАКТИ, за да бъдете сигурни, че вашият имейл няма как да остане незабелязан сред всички останали.

Уведомление до клиентите на УД Златен Лев Капитал ЕАД

Уважаеми клиенти, С оглед надлежното изпълнение на задълженията ни по законодателството, касаещо дейността ни като управляващо дружество, най-учтиво Ви каним да посетите нашия офис в гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет.1, с цел актуализация на клиентската база данни. С уважение, Ръководството на УД Златен Лев ЕАД