Pre Loader

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Цени на дял ДФ Златен Лев

Определени на дата: 24.02.2020г.*

Нетна ст/ст Емисионна ст/ст Обратно изкупуване
5,6862 5,7033 5,6691
*Валидна за поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на договорния фонд, подадени към предходния работен ден.

Цени на дял ДФ Златен лев Индекс 30

Определени на дата: 24.2.2020г.*

Нетна ст/ст Емисионна ст/ст Обратно изкупуване
1,4205 1,4347 1,4169
*Валидна за поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на договорния фонд, подадени към предходния работен ден.

0

Договорни фонда

0

Години управление

0

млн. лв. aктиви под управление

0

Клиенти

Новини

Уведомление до клиентите на УД Златен Лев Капитал ЕАД

Уважаеми клиенти, С оглед надлежното изпълнение на задълженията ни по законодателството, касаещо дейността ни като управляващо дружество, най-учтиво Ви каним да посетите нашия офис в гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет.1, с цел актуализация на клиентската база данни. С уважение, Ръководството на УД Златен Лев ЕАД