Pre Loader

Договорни фондове

/Договорни фондове

ДФ Златен Лев

Фондът инвестира в дружества от различни сектори на икономиката.

ДФ Златен Лев Индекс 30

Фондът инвестира в акции на дружествата, включени в индекса BG TotalReturn30 (BG TR30).