Pre Loader

За нас

/За нас

Управляващо дружество „Златен лев Капитал“ ЕАД е първото създадено и лицензирано от ДКЦК управляващо дружество в България. То е учредено през 2000 г. след промените в Закона за публично предлагане на акции, с които се дефинира ролята на управляващите дружества в капиталовия пазар на България.

Към момента УД „Златен лев Капитал“ ЕАД  организира и управлява две колективи инвестиционни схеми – ДФ „Златен лев“ и ДФ „Златен лев Индекс 30“