Pre Loader

General News

/General News

Промяна в адреса на УД Златен лев Капитал ЕАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото уведомяваме, че считано от 07.06.2024 г. в Агенция по вписванията – Търговски регистър, по партидата на Златен лев Капитал ЕАД е извършена промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. Актуалният адрес на дружествпото е гр. София, бул. Тодор Александров 73, ет. 3.